Consultation for Filipinos in Japan/Kansai


KONSULTASYON SA MASAYANG TAHANAN

Tuwing Martes sa pamamagitan ng telepono o magtungo sa opisina ng Masayang Tahanan.

SARADO ANG OPISINA NG MASAYANG TAHANAN TUWING LUNES

Maaaring mag-message o magpadala ng e-mail kung hindi makatawag sa araw ng Martes.

Tel. No: 078-862-6519

Oras: 12:00~17:00

Lugar: Masayang Tahanan's Office

Kobe-shi, Chuo-ku, Yamamoto-dori 3-19-8, Kobe Center for Overseas

Migration and Cultural Interaction Bldg. 3F

e-mail: mt4filmoms@gmail.com

https://www.facebook.com/filmoms


MasayangTahanan.jpeg

PUBLICATIONS